Beskrivning

Namnet är en ung nybildning. Ännu 1805 hette byn Björkström (se Bergström).

Se även

Bergström Kyrkslätt

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.