Beskrivning

Den förste kände ägaren till Överkurk var Henrik Månsson Kurki. Hans tillnamn är finskt; kurki ’trana’. Formerna av typen Kurkela är givetvis också finska. Överkurk och Ytterkurk är inte grannbyar och har alltså knappast uppkommit genom delning.

Äldre belägg

Kurkeby 1540

Kurkela 1549

Kurckela 1554

Kurckelaby 1558

Kurcke 1559

Kurckeby 1561

Kurckbacka 1566

Öffuerkurk 1583

Se även

Ytterkurk Kyrkslätt

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.