Beskrivning

Sannolikt ett ursprungligt finskt namn på -la. Ett gårdsnamn Nauha förekommer i Österbotten och antas syfta på naturförhållanden (Uusi suomalainen nimikirja). Se även Nagu.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Naualby 1540

Nauwast

Nawaldby 1541

Naualsby 1543

Nauasby 1554

Naffwala 1558

Se även

Nagu Nagu

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.