Beskrivning

Engångsbelägg. Byns läge obekant. Sannolikt av ett mansnamn Bläsi som har förekommit i Finland och sannolikt ingår också i bynamnen Bläsaby i Sjundeå och Bläsnäs i Pargas.

Äldre belägg

Blessij 1542

Se även

Bläsaby Sjundeå

Bläsnäs Pargas

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.