Beskrivning

Byn har övertagit det finska sjönamnet *Kalliojärvi ’Klippsjön’. Sjöns nordvästra strand består av branta klippor.

Namnelement

järvi Det finska ordet järvi betyder ’insjö’. Det bildar efterleden i 13 nyländska och ett par österbottniska bynamn av finskt ursprung, men ingår dessutom i många finska naturnamn. I de österbottniska dialekterna bortfaller slutvokalen regelbundet. Elementet järvi diskuteras av Naert 1995:154.

Äldre belägg

Kalleierffui 1540

Kallijerffui 1541

Kall Jerff 1545

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.