Beskrivning

Sperrings har uppkommit genom delning av Domarkulla (Nummelin 1930:646), byn ligger på en f.d. holme i Saltfjärden. Ordet spärring ’sparvhök’ har liksom många andra fågelnamn använts som tillnamn (uggla, örn, orre, kråka, falk m.fl.). En Mattis Sperring omtalas 1540 i Mankby (jfr Modéer 1964:102). Tillnamnet uppträder som bynamn även i Esbo.

Källor

Nummelin, Arvid, 1930b: Korta hemmanshistoriker. I: Jansson, Algot..., s. 547–672.

Modéer, Ivar, 1964: Svenska personnamn. Handbok för universitetsbruk och självstudier av Ivar Modéer utgiven av Birger Sundqvist och Carl-Eric Thors med bibliografi av Roland Otterbjörk. Anthroponymica suecana. 5. Lund.

Äldre belägg

Sperringz 1552

Sperring 1553

Se även

Domarkulla Kyrkslätt

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.