Se även

Espaby Esbo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.