Äldre belägg

Glomsby 1492 *

Glömsby 1540

Glamsby 1541

Glomsby 1551

Se även

Glamsbacka Snappertuna

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.