Äldre belägg

Soderrike 1433

Sodrijk 1492 *

Söderijke 1540

Sodrijchk 1541

Se även

Norike Borgå

Ylike Borgå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.