Beskrivning

Av fi. *Haapalaksi ’Aspviken’. Tidigare uttalades namnet hå:p med övergång av gammalt långt a > å. Uttalet med ɷ utgår från skriftbilden. De särskiljande förlederna Stor- och Lill- togs i bruk omkring 1540. Lillhoplax låg då i Helsinge.

Namnelement

lax Inte mindre än 72 registrerade bynamn utgår på -lax. Det är fråga om finska naturnamn på -laksi ’vik’, d.v.s. samma ord som nufinskans lahti. Ordet har bytt böjningstyp i finskan. Namnen på -lax förekommer i alla landskap, på Åland dock endast i ett par, möjligen lånade, namn (Sålis). Det har tydligen mycket tidigt blivit brukligt att i svensk text använda formen -lax för både -laksi och -lahti över hela landet. Kuhmalahti > fsv. Kumalax, Impilahti > Impilax. De försvenskade formerna av dylika namn i rent finska trakter har endast i mindre utsträckning registrerats för detta arbete. Viken har uppenbarligen som landskapsform ansetts fördelaktig för bosättning. Ungefär lika många finlandssvenska bynamn har efterleden -vik. Elementet lax diskuteras av Naert 1995:157.

Äldre belägg

Hapalax 1417

Hopelax 1527 *

Hoplax fng 1540

Storhoplaxby 1540

Storhopelaxby 1545

Stor Hoplax 1547

Se även

Lillhoplax Helsinge

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.