Äldre belägg

Keldestrandh 1547

Käldh Strandh 1551

Keldestrandzby 1552

Se även

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.