Beskrivning

Ett ursprungligt naturnamn som lever kvar i formen Källviken vid sidan av bynamnet. En källa kan antas ha funnits vid viken.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Keldevik 1526 *

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.