Beskrivning

Fi. Haukisaari ’Gäddholmen’. Thors 1972:9, Naert 1995:170. Även andra möjligheter har diskuterats av Pitkänen 1985:217 (haukka ’hök’).

Källor

Naert, Aino, 1995: Ortnamn i språkkontakt. Metoddiskussion med utgångspunkt i ortnamnsskicket i ett finsk-svenskt kontaktområde. Nomina Germanica. Arkiv för germansk namnforskning. 20. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala.

Thors, Carl-Eric, 1972: Ortnamn och bebyggelse i Åboland. I: Folkmålsstudier XXI.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

hogsale boll 1463

Högsaar 1525

Nedre Haukisååre bol 1538

Hauckisar Bol 1540

Andra språk

Finska: Haukisaari

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.