Beskrivning

’(Byn) söder om berget’. Har tidigare hört samman med Tojois.

Namnelement

-an Flera bynamnsförleder innehåller ord för riktning i en form på -an: västan, nordan, ovan. Det är fråga om gammalt suffix, ursprungligen ett urgermanskt riktningsadverb ana som smält samman med riktningsorden: västan ’väster om’ o.s.v.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Sunnanberg 1540

Se även

Tojois Pargas

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.