Beskrivning

Byn har uppstått vid en äng som tillhört kyrkan. Den gränsar till Kapellstrand.

Namnelement

kyrka Ordet kyrka ingår som fl. i en mängd namn av olika slag. Det kan vara fråga om platser där en kyrka står eller har stått eller t.o.m. endast varit synlig på avstånd eller om mark som tillhör eller har tillhört kyrkan. Namnet Kyrkbyn har ofta ersatt ett äldre namn som blivit namn på en socken.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Kyrckeengh 1517

Kirckeng 1540

Se även

Kapellstrand Pargas

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.