Beskrivning

Möjligen från fi. luoma ’notvarp’ m.m. Pitkänen 1985:231, Fortelius 1999:34 f. De äldsta beläggen visar enligt Fortelius på ett alternativt luomus ’notdräkt’. De kunde också tänkas häntyda på ett personnamn. Jfr Kärvois m.fl. Påfallande är också att namnet betecknar en stor ö och en by. Om den har fått namn av ett notvarp utan specificerande förled är det rätt unikt. Men luoma ’bäck, å’ är vanligt och förekommer även som tillnamn (Uusi suomalainen nimikirja). Beträffande personnamnet se även Lumparland.

Namnelement

-om Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Källor

Fortelius, Bertel, 1999: Ortnamnen i Korpo. Åbo.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Lommos-

Lomosby 1540

Lomå 1556

Se även

Lumparland Lumparland

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.