Beskrivning

Säkerligen ett skär med tillgång till sötvatten, en brunn. Fortelius 1999:54 f. med hänv. till Zilliacus.

Källor

Fortelius, Bertel, 1999: Ortnamnen i Korpo. Åbo.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Brundsker

-skeer 1540

Brunskär 1545

Brånskäär 1639

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.