Beskrivning

Fl. är lim ’kalk’. Det stora företaget Pargas kalk (2014 Nordkalk), har länge haft sitt största kalkbrott i byn.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Linberg 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.