Beskrivning

Storgård ingår i området Malmen, där Pargas centrum är beläget. Tidigare en frälsegård, större än de närmast liggande gårdarna, bland dem Limberg.

Namnelement

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Stoore gorden 1536 *

Se även

Limberg Pargas

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.