Beskrivning

Sl. är säkerligen fi. suu ’mynning’, fl. innehåller fi. pyhä ’helig, avskild’, men möjligen också ’stor’. Dess -n kan vara en rest av en ortnamnsefterled, som bör ha betecknat ett sund eller liknande. Ett sådant har tidigare sträckt sig från Kojkullafjärden till Vapparn. Pitkänen 1985:274.

Källor

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Pyhänsu 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.