Beskrivning

Olika förklaringar har framställts. Man har tänkt sig en fl. vad ’ett slags not’ och sl. -kast där noten kastats ut, d.v.s. notvarpet, en formellt acceptabel möjlighet. Fortelius 1999:24 f. Ett fjärdnamn Kastet i Lom kan tyckas ge ett visst stöd åt tanken. Troligare är hur som helst, även enligt Fortelius, att namnet hör till den stora gruppen av finska personsyftande namn: *Vatkaisten. I Rimito kallas byn just Vatkaisten kylä. Vilken ort folket har kommit från kan inte för närvarande avgöras (Vahto, ä. Vatzo, Pitkänen 1985:341, Vahtola 1983:273 < germ. Waddo, Wazo m.fl.).

Källor

Vahtola, Jouko, 1983: En gammal germansk invandring i Finland i bynamnens belysning. I: Historisk tidskrift för Finland.

Fortelius, Bertel, 1999: Ortnamnen i Korpo. Åbo.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Vadkasth 1540

Watcaist 1656

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.