Beskrivning

Oklart. En by i Letala heter Kouma, men några förbindelser mellan Letala och denna del av skärgården har inte för övrigt påvisats. Pitkänen 1985:292 anser att namnet ursprungligen har slutat på kort -a eller -o och att det alltså inte är något namn på -maa. Måhända ursprungligen ett personnamn på Kau- som det finns flera av och av skiftande ursprung. Uusi suomalainen nimikirja: Kauko, Kauppi. Personnamnsteorin framförs alternativt för Kouma även av Meri 1943:80 f.

Källor

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Meri, Arvo (senare Lopmeri, J.A.), 1943: Vanhan Vehmaan kihlakunnan pitäjien ja kylien nimet. I. Entisten Laitilan, Lapin ja Uudenkirkon pitäjien nimet. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 220. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Kawmbol 1464

Kaumå Bol

Kawmo 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.