Beskrivning

Byns läge på Ålöns nordvästligaste udde ger i och för sig gott stöd för en härledning från -näs. Men de äldsta beläggen pekar kanske inte obetingat i den riktningen. För övrigt kan Tennäs sammanföras med namn av typen Tennilä, Tenhola m.fl. liknande, som innehåller personnamn (Tenni, Tenho). Namn av det slaget finns bl.a. i Lemo, Halikko och Virmo.

Namnelement

näs Med över 150 antecknade bynamn hör näs till de vanligaste efterlederna i materialet. Namntypen finns i alla delar av området men tycks vara vanligast i Nyland och Åboland. Grundbetydelsen är ’udde’. Men fråga är om naturförhållandena alltid har varit avgörande för namngivningen. Det verkar som om elementet hade blivit något av en modesak. De många sammansättningarna med personnamn tyder på att namnen på -näs ofta får betraktas som primära bebyggelsenamn, som alltså har tillkommit i samband med att platsen bebyggts. Typen hör huvudsakligen hemma i medeltid och 1500-tal. Hellberg 1987:254 m.fl., Zilliacus 1989:108 ff. Ett rimligt antagande är att vissa namn på -näs kan ha sitt ursprung i ett finskt namn på -nainen, -näinen, sv. -nais (LEX).

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Tänass näss

Tennas äng

Tennas 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.