Beskrivning

Har tolkats som innehållande ett inbyggarnamn *Järäisten. I Lemo finns en by med namnet Järäinen. Liknande namn förekommer i Reso, Rusko och Pöytis. Övergång av r till tjockt l förekommer någon gång. Naert 1975:13, Pitkänen 1985:286.

Källor

Naert, Aino, 1975: Ortnamnen i Nagu. Meddelanden från Institutionen för nordisk filologi vid Turun Yliopisto. 4.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Jälist

Jälisth 1540

Jelisthby 1550

Thom. Järesth 1569

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.