Beskrivning

De äldre skrivningarna leder tankarna både till ordet härad och namnet Harald, kanske på grund av skrivaretymologier. Utgår man från uttalet kan Haradsholm också sammanställas med finska namn som Hara i Masku 1376, Harala (Haralaks) i S:t Marie. Från ett *Harainen, *Haraisten skulle ett svenskt *Hara(i)s regelbundet ha utvecklats. De finska namnen kan å sin sida tänkas återge mansnamnet Harald, även om andra möjligheter finns (Uusi suomalainen nimikirja: Hara).

Namnelement

holm, holma De finlandssvenska dialekterna känner både holm m. och holma m. Vid Finlands kuster har upptecknats ca 5 500 namn med dessa efterleder. Holmarna tycks i regel ha varit ekonomiskt intressanta genom att de är skogbeväxta och erbjuder möjligheter till bete och höbärgning. Bägge ordformerna ingår också i bynamn, formen på -a endast i Ålandsområdet (Asterholma m.fl.), där också möjligheten av pluralt -a finns. De flesta av de 42 bynamnen av detta slag finns i den sydvästra skärgården. Efterleden -holm har varit populär i givna namn på slott och gårdar, vilket avspeglas också i en del av det finlandssvenska materialet. Zilliacus 1989:37 ff., Mattisson 1986.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Haradz Holm

Härads Holm 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.