Beskrivning

Utgångspunkten är sannolikt ett *Hattarainen, gen. *Ha(t)taraisten som personbinamn eller bynamn. Ett Hattari är belagt som binamn i Vesilax 1560. I svenskt bruk har associationer gått till hav och träsk. Pitkänen 1985:333, Fortelius 1999:23.

Namnelement

träsk Ett femtontal bynamn innehåller ordet träsk, antingen som enda led eller som fl. eller sl. Det ingår i över tusen namn med annan syftning, mest naturnamn i Finland (Valtavuo-Pfeifer 1998:196). Betydelsen är ’insjö’. Många träsk har med tiden blivit sankmarker eller dikats ut. Ordet har östlig utbredning inom det svenska språkområdet, speciellt i östra Mellansverige, och har säkerligen därifrån införts till Finland. Det antas vara av ljudbeskrivande ursprung. Jonsson 1966:36, Slotte 1978:113 f., Pamp 1988:98, Kiparsky 1969 (ryskt lånord?).

Källor

Fortelius, Bertel, 1999: Ortnamnen i Korpo. Åbo.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Hata-

Hattarask 1540

Hatrask 1543

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.