Beskrivning

Fl. är mansnamnet Gudmund, som hade genitiv på -a(r) i fsv.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Gummenvik 1526

Gudmundwick 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.