Beskrivning

Av personbinamnet Galt, vanligt under medeltiden. Jfr Galtby i Korpo.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Galtz 1540

Galssby 1550

Se även

Galtby Korpo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.