Äldre belägg

Geddeuik 1540

Geddewijck 1541

Geddeuick 1542

Se även

Olarsby Esbo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.