Äldre belägg

Biörnwich 1491

Biörnwikby 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.