Beskrivning

Enligt en förmodan av fi. *Takametsä ’Bak-skogen, den bortre skogen’, vars sl. översatts (Ramsay 1924:52). Men snarare får man tänka på ett finskt mansnamn Takku, Takki som i äldre tid förekommer i Satakunta och södra Tavastland. Uusi suomalainen nimikirja.

Namnelement

skog Till den västra delen av Nyland och närliggande del av Åboland hör bynamn på -skog: Antskog, Rödskog, Vällskog m.fl., sammanlagt 28. Deras förled är ofta personsyftande. I några fall finns det ett finskt namn i bakgrunden (Sjöskog). Namnen på -skog gäller byar med ett mer perifert läge än byar med namn på -by och -böle. De anses erinra om svenskt utmarksbruk, och det finns kanske ett samband mellan den svenska termen och den finska ”miehenmetsä” (metsä ’skog’). Orrman 1987 och hänvisningar, Valtavuo-Pfeifer 1998:112 f.

Källor

Ramsay, August, 1924, 1936: Esbo I - II. Esbo socken och Esbo gård. Helsingfors.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Tackeskoogh 1540

Taccaschog 1541

Tackeskogh 1544

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.