Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.