Äldre belägg

Steinsuyck 1540

Steinswick 1541

Stenuik 1551

Stensuik 1552

Se även

Stensböle Borgå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.