Äldre belägg

Lanoxby 1540

Lanos 1541

Lanåås 1542

Lanox 1544

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.