Beskrivning

Gammelgård måste relateras till en utflyttarby (kanske Källstrand?) för att få en logisk motivering. Skrivningarna med -m b- motsvarar ett äldre uttal med inskott av -b mellan m och l.

Namnelement

gammel Förleden Gammel- uppträder i materialet ett dussin gånger. Vanligen relateras härmed en äldre bebyggelse till en yngre, som kanske utgått från den gamla eller uppstått i närheten av den.

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Äldre belägg

Gambelby

Gambelgordby 1540

Gambelgorden 1544

Gambelgorrd 1545

Se även

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.