Beskrivning

Enligt en allmänt omfattad tolkning av äspe ’aspbestånd’ och å. Var den ursprungliga *Äspån skall placeras är något osäkert. Gumböle ån, Mankån, och Kyrkån har föreslagits. Till ånamnet har bynamnet Espaby ansetts bildat.

Namnelement

-å, -o Av de drygt tjugo bynamn som slutar på kan de flesta anknytas till åar vid vilka bebyggelse etablerats. Men det finns också några namn, där sl. är sekundär (Vörå, Monå) och beror på förändringar i skrivtraditionen. De hör samman med ett antal tvåstaviga namn som slutar på -o: Ebbo, Finno, Jeppo, Kimo, Korpo, Kullo m.fl. Flera av namnen i gruppen är finska och tillhör en typ av personnamnsformer med avledningsändelsen -oi, varav senare -o. Hakulinen 1941:149 ff. Dessa kan tänkas ha bildat modell för en del namn av svenskt ursprung, särskilt de som utgått från -om. Vissa namn har tydligen genomgått utvecklingen -om > on > o. I äldre tid förekommer formväxling av typen Hulta-, Hulto-, vilket kan bero på att formen på -a har uppfattats som nominativen av ett svagt femininum (klocka) och böjts som ett sådant. Böjningsformen på -o har i finlandssvenska dialekter blivit normalform. Diskussion och hänvisningar hos Granlund 1956:89, 370 ff. Något exempel på en liknande typ av böjningsbyte i ortnamn ger även Brylla 1987:161.

Äldre belägg

Espa 1431

Espå 1433

Espaby bol 1451

Espo 1490 *

Aspaa 1494

Æspo 1501

Se även

Espaby Esbo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.