Beskrivning

Kilo hör sannolikt samman med andra sydfinländska namn på -kila, som avser kilformiga vikar, ängar, åkerstycken. Formen på -å kan tänkas vara en rest av dativ plur.-om. Det finska namnet Kilo uttalas med kort i och är väl ett läsuttal.

Namnelement

kil Ordet kil har en innebörd som kan passa i olika sammanhang, också i ortnamn. Det förekommer som för- och efterled och även ensamt i formen Kila såsom bynamn. Som jämförelse se ändelsen -a. Det betecknar kilformiga lokaler, främst vikar och sund, men också åkrar och andra skiften. Landhöjningen har gjort att kilformiga vikar har kunnat odlas upp med bibehållet namn. Harling-Kranck 1990:276 ff. o. hänv.

-om Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Äldre belägg

Kijlaby 1543

Kiloby 1544

Kilo 1547

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.