Beskrivning

Flera olika tolkningar har prövats. Namnets finska form Kemiö är ett exempel på i finskan vanliga variantformer av ort- och personnamn. Formerna med -t- har motsvarigheter i andra namn (Kuppis-Kupittaa, Rimito). Någon allmänt omfattad härledning av namnet finns inte. Thors ansluter sig till ett förslag av R.E. Nirvi, enligt vilket Kemiö avser ’fält vid sjöstrand’ (1972:8). Vahtola utgår från samma ord, men ger det betydelsen ’hård mark’ (1980:230) eller ’dålig äng’ (1991:230). Diskussion även hos Pitkänen 1985:335. Om tillnamnen Kemi, Kemiläinen diskussion även i Uusi suomalainen nimikirja.

Namnelement

-å, -o Av de drygt tjugo bynamn som slutar på kan de flesta anknytas till åar vid vilka bebyggelse etablerats. Men det finns också några namn, där sl. är sekundär (Vörå, Monå) och beror på förändringar i skrivtraditionen. De hör samman med ett antal tvåstaviga namn som slutar på -o: Ebbo, Finno, Jeppo, Kimo, Korpo, Kullo m.fl. Flera av namnen i gruppen är finska och tillhör en typ av personnamnsformer med avledningsändelsen -oi, varav senare -o. Hakulinen 1941:149 ff. Dessa kan tänkas ha bildat modell för en del namn av svenskt ursprung, särskilt de som utgått från -om. Vissa namn har tydligen genomgått utvecklingen -om > on > o. I äldre tid förekommer formväxling av typen Hulta-, Hulto-, vilket kan bero på att formen på -a har uppfattats som nominativen av ett svagt femininum (klocka) och böjts som ett sådant. Böjningsformen på -o har i finlandssvenska dialekter blivit normalform. Diskussion och hänvisningar hos Granlund 1956:89, 370 ff. Något exempel på en liknande typ av böjningsbyte i ortnamn ger även Brylla 1987:161.

Källor

Vahtola, Jouko, 1991: Kansojen moninaisuus. I: Tornionlaakson historia. I. Malung.

Thors, Carl-Eric, 1972: Ortnamn och bebyggelse i Åboland. I: Folkmålsstudier XXI.

Vahtola, Jouko, 1980: Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asutuksen synty. Nimistötieteellinen ja historiallinen tutkimus. Studia historica septentrionalia. 3. Rovaniemi.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Kimitoön (nuvarande kommun)

Äldre belägg

in Kymittæ

de Kimitthum 1325

Kimittu 1329

Kymitto 1344

Kimitto 1351

Kijmitto 1508

Andra språk

Finska: Kemiö

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.