Beskrivning

Sl. kan vara fi. kylä ’by’ men snarare innehåller namnet det bebyggelsbetecknande suffixet -la, -lä. I det senare fallet är fl. antagligen personbetecknande (en finsk form av Magnus? Uusi suomalainen nimikirja: Mankinen).

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Kimitoön (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Makijla

Mankylä 1545

Makyla 1550

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.