Beskrivning

Namnet är finskt och betyder ’backända’, vilket torde vara en god beskrivning av bebyggelsens läge.

Äldre belägg

Mäkipä 1443

Mekepe 1543

Mekypäby 1547

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.