Beskrivning

Enligt Karsten ett *Reikäpelto ’Hålåker’. Karsten 1923:165. Vilkuna vill i fl. se en häntydning till bruket av fågelnät (1972:253 f.), måhända med syftning på någon för fågelfångst lämplig plats i landskapet. Lättare att motivera förefaller möjligheten att fl. är ett personnamn. Se Rökiö.

Källor

Karsten, T.E., 1921, 1923: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. I-II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 155, 171. Helsingfors.

Vilkuna, Kustaa, 1972: Hangas. Vanhan pyyntikulttuurin jälkiä paikannimissä. I: Kalevala-seuran vuosikirja 52.

Äldre belägg

Rekepeltt

Rekenpeltt 1543

Reikepelt

Rekepelt 1546

Rekypeltby 1547

Rekipeldå by 1557

Se även

Rökiö Vörå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.