Beskrivning

Bynamnet består av den finska namnformen Reku, av Gregorius. Pitkänen 1985:314. Rekuån i närheten har bynamnet som fl.

Källor

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Kimitoön (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Rekw 1550

Recku 1559

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.