Beskrivning

Ursprungligen antas namnet ha åsyftat en holme. I närheten finns holmen Lillfallan. Namnet är förmodligen bildat till ordet fall, som i finl.sv. dialekter har flera betydelser, ’område där träd fällts för svedjande’ eller ’nyodling’ och ’brant sluttning, stup’. Jfr Harling-Kranck 1990:184 f.

Källor

Harling-Kranck, Gunilla, 1990: Namn på åkrar, ängar och hagar. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 565. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Kimitoön (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Skofalla 1650

Storfalla 1792

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.