Beskrivning

Uttalet tyder på att fl. är ordet kråka, som också har förekommit som bi- eller tillnamn. Kråkan är ofta åsyftad i skärgårdsnamn och strandnamn. J. Gardberg ser i fl. ordet krok eller tillnamnet Krok (1944:19).

Källor

Gardberg, John, 1944: Tidsåldrar och öden intill 1721. Kimitobygdens historia utgiven av Gabriel Nikander. Del I:1. Åbo.

Bebyggelsenamn i Kimitoön (nuvarande kommun)

Äldre belägg

krockuick 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.