Beskrivning

Sl. -näs betecknar nu den sydligaste delen av ön Kaxkäla, som är en sammanväxning av flera holmar. Dial. kas ’stenkummel, hög av ris, vårdkase’, ingår i många namn och väl även här. LEX. Också ett personnamn Kase är belagt. Om detta ingick skulle man vänta att se spår av ordets slutvokal i de äldsta beläggen.

Namnelement

näs Med över 150 antecknade bynamn hör näs till de vanligaste efterlederna i materialet. Namntypen finns i alla delar av området men tycks vara vanligast i Nyland och Åboland. Grundbetydelsen är ’udde’. Men fråga är om naturförhållandena alltid har varit avgörande för namngivningen. Det verkar som om elementet hade blivit något av en modesak. De många sammansättningarna med personnamn tyder på att namnen på -näs ofta får betraktas som primära bebyggelsenamn, som alltså har tillkommit i samband med att platsen bebyggts. Typen hör huvudsakligen hemma i medeltid och 1500-tal. Hellberg 1987:254 m.fl., Zilliacus 1989:108 ff. Ett rimligt antagande är att vissa namn på -näs kan ha sitt ursprung i ett finskt namn på -nainen, -näinen, sv. -nais (LEX).

Källor

LEX = Kurt Zilliacus, Michaela Örnmark, Finlands svenska ortnamn. Namnleds-lexikon. 1999.

Bebyggelsenamn i Kimitoön (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Kasnes 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.