Beskrivning

Någon enskild by med detta namn tycks inte ha funnits. Dragsfjärd betecknar det bol med ett tiotal byar som låg vid Dragsfjärden. Denna är nu sedan länge en insjö, men var en havsvik ännu omkring år 1000. Vid kyrkan ligger Draget, över vilket man drog båtarna för att komma in i eller ut ur fjärden och vinna väg. Också i söder spärrades infarten till fjärden av landhöjningen. Här ligger Dragedet.

Bebyggelsenamn i Kimitoön (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Draxfierdz bol 1464

Drackzfierde bol 1538

Draxffierda bol 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.