Beskrivning

Byn har namn efter sitt läge ”norr om” den vik som tidigare sträckte sig in mot Skålböle.

Bebyggelsenamn i Kimitoön (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Nordanwick 1540

Se även

Skålböle Kimito

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.