Beskrivning

”Byn, bebyggelsen väster om fjärden”.

Namnelement

-an Flera bynamnsförleder innehåller ord för riktning i en form på -an: västan, nordan, ovan. Det är fråga om gammalt suffix, ursprungligen ett urgermanskt riktningsadverb ana som smält samman med riktningsorden: västan ’väster om’ o.s.v.

Bebyggelsenamn i Kimitoön (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Vestanfierda 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.