Beskrivning

Fl. är rör ’vass’ och liknande, som tydligen har funnits i viken. J. Gardberg 1944:19.

Källor

Gardberg, John, 1944: Tidsåldrar och öden intill 1721. Kimitobygdens historia utgiven av Gabriel Nikander. Del I:1. Åbo.

Bebyggelsenamn i Kimitoön (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Rövik 1524

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.