Beskrivning

Sunnanvik betyder ”(byn) söder om viken”. Väderstrecksbeteckningen har senare kombinerats med ordet sund. Fl. Norr- är särskiljande gentemot Södersundvik i Västanfjärd.

Bebyggelsenamn i Kimitoön (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Sonnanuick 1540

Se även

Södersundvik Västanfjärd

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.